Bc. Lukáš Götz

Master's thesis

Tematický atlas okresu Žďár nad Sázavou

Thematic atlas of Žďár nad Sázavou district
Anotácia:
Moje diplomová práce se zabývá tvorbou tematického atlasu okresu Žďár nad Sázavou zaměřeného jednak na fyzicko-geografickou, tak i na socio-ekonomickou sféru. Skládá se z teoretické a praktické části. Teoretická část je zaměřena na popis tematické kartografie jako vědy, je zde představen koncept atlasu samotného a obecný postup při tvorbě map. Praktickou část tvoří popis postupu tvorby jednotlivých …viac
Abstract:
The aim of my diploma thesis is to create thematic atlas of Žďár nad Sázavou district. The atlas is focused On the physical-geographic as well as on the socio-economic sphere. It consists of a theoretical and practical part. The theoretical part focuses on the description of the topic cartography, as it introduces the concept of the atlas itself, the description of map creation. The practical part …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedúci: doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Darina Mísařová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta