Bc. Simona Pokorná

Master's thesis

Vstupní diagnostika pedagoga jako východisko pro reedukaci specifických poruch učení žáků na základní škole

Preliminary diagnostics as a base for reeducation of specific learning disorders of pupils at basic school
Abstract:
Diplomová práce bude zaměřena na vstupní diagnostiku pedagoga jako východisko pro redukaci SPU žáků na vybrané běžné základní škole. Budou vysvětleny teoretické pojmy, které pomohou k porozumění dané problematiky.
Abstract:
This thesis will focus on teacher input diagnostics as a basis for redukaci SPU students selected for an elementary school. Will explain the theoretical concepts that help to understand the issue.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 5. 2015
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Alena Sedláčková, DiS.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Special Education / Special Education for Teachers