Bc. Veronika ŠTĚPÁNOVÁ

Diplomová práce

Školní speciální pedagog

Special education teacher at elementary school
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na profesi školního speciálního pedagoga se všemi kvalitami, které nabízí, i záležitostmi, které ji omezují. Teoretická část práce je zaměřena na vymezení systému vzdělávání v ČR, definování profese školního speciálního pedagoga a objasnění náplně práce a činností, které tento školní specialista vykonává. Na tuto analýzu teoretických pramenů navazuje výzkumná část práce …více
Abstract:
Diploma thesis is focused on a profession of special education teacher with both the benefits that it can offer and disfavours. The theoretical part is focused on a definition of the education system in the Czech Republic, specification of the profession of special education teacher and a clarification of duties that this special education teacher can perform. Subsequently, there is the research part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Mgr. Michal Růžička, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠTĚPÁNOVÁ, Veronika. Školní speciální pedagog. Olomouc, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses i2xi5d i2xi5d/2
19. 5. 2020
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
19. 5. 2020
Marklová, E.
20. 5. 2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.