Lucie Neubauerová

Master's thesis

Behaviorální finance a vybrané aplikace na kapitálovém trhu

Behavioral finance and selected aplications on the capital market
Abstract:
Diplomová práce se zabývá tématikou behaviorálních financí a jejich vymezení vůči postulátům tradičních ekonomických teorií jak na úrovni jednotlivce, kde se vymezují vůči normativní teorii očekávaného užitku, tak na globální úrovni, kde rozporují platnost teorie efektivních trhů. Na obou úrovních přiblížím teoretická východiska behaviorálních financí a doplním je empirickými důkazy na základě vlastních …more
Abstract:
The thesis will focus on the topic of behavioral finance questioning the postulates of traditional economic theories at both the individual level, which is directed against the normative Expected utility theory, and at the global level, where behavioral researchers dispute the validity of the Efficient market theory. I will describe theoretical characteristics and background and present own empirical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 11. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2016
  • Supervisor: Jitka Veselá
  • Reader: Petr Musílek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53793

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví