Ing. Bc. Rudolf Bryša, Ph.D.

Disertační práce

Trh v ekonomii 20. století - Kritická analýza teorie efektivních trhů

Market in the 20th Century Economics - Critical Analysis of the Efficient Market Theory
Anotace:
Teorie efektivních trhů zkoumá, jaké informace jsou obsaženy v tržní ceně. Dle hypotézy efektivních trhů cena na efektivním trhu odráží všechny dostupné informace. Tato definice však nepopisuje, jakým způsobem se tohoto stavu docílí, jaké jednání ekonomických agentů vede k naplnění hypotézy efektivních trhů. Cílem práce je analýza vývoje chápání hypotézy efektivních trhů z pohledu vazby informace …více
Abstract:
The efficient market theory examines which groups of information are included in the market price. It also provides a hypothesis of efficient market where prices fully reflect all available information. However, the theory itself does not describe the behaviour of economic agents which leads to the state where the market is efficient. The purpose of this thesis is to analyze development of the efficient …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 9. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D., prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta