Mgr. Jindřich Jašek

Rigorózní práce

Finanční asistence

Financial assistance
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na problematikou finanční asistence, která představuje relativně frekventovaný institut v oboru fúzí a akvizic při využití externího financování transakce. Regulace finanční asistence doznala s rekodifikací soukromého práva důležitých změn, jejichž podrobnou analýzou se práce zabývá. Práce si klade za cíl poskytnout čtenáři komplexní rozbor všech klíčových aspektů spojených s …více
Abstract:
This thesis focuses on the issues of financial assistance, which is a relatively frequent institute in the field of mergers and acquisitions with the use of externally financed transactions. Regulation of financial assistance, with the recodification of private law, has undergone some important changes, which is the subject of this detailed analysis. The thesis aims at providing the reader with a comprehensive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 10. 2017
  • Oponent: Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D., JUDr. Petr Šuk

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Rigorózní řízení / obor:
Právo a právní věda / Právo