Bc. Michal Hrabčák

Bakalářská práce

Bankové produkty určené na financovanie bytových potrieb

Banking Products Funding Housing Needs
Abstract:
The goal of the submitted thesis „Banking Products Funding Housing Needs“ is to provide possibilities for housing financing based on an analysis of banking products. Followed by a model example to identify the most appropriate solution of housing financing. The first part is focused on the issue of housing needs and displays various options related to housing. In the next part the thesis specifies …více
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce „Bankové produkty určené na financovanie bytových potrieb“ je na základe analýzy ponuky bankových produktov určených na financovanie bývania podať pohľad na možnosti financovania bývania. Následne pomocou modelového príkladu identifikovať najvhodnejšie riešenie financovania bytových potrieb. Prvá časť je zameraná na úvod do problematiky bytových potrieb a zobrazí rôzne možnosti …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Barbora Buchtová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jan Krajíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance