Bc. Tereza ŠTĚPÁNKOVÁ

Diplomová práce

Proměny animace v tvorbě Hermíny Týrlové (analýza prostoru, postav a způsobu animace)

Transformation of art and animation style in Hermína Týrlová´s creation
Anotace:
Diplomová práce se zabývá proměnami animace v tvorbě Hermíny Týrlové, a to prostřednictvím analýzy prostoru a postav. Cílem je vysledovat, jakým způsobem se proměňoval autorčin animátorský styl, zda jej lze považovat za originální z pohledu aktuálních teoreticko-analytických přístupů a jakým způsobem pracovala s prvky strukturálního filmu. Analýza zahrnuje snímky: Ferda Mravenec (1944), Vzpoura hraček …více
Abstract:
This thesis deals with changes of animation in the work of Hermína Týrlova through the analysis of surroundings and characters. The goal is to see, in which way did the author's style of animation change, whether it can be considered original from the actual theoretical-analytics attitudes point of view, and in which way did she work with the elements of structural film. The analysis includes the shots …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Luboš Ptáček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠTĚPÁNKOVÁ, Tereza. Proměny animace v tvorbě Hermíny Týrlové (analýza prostoru, postav a způsobu animace). Olomouc, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta