Theses 

CESTOPISNÁ LITERATURA VE VÝUCE REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AMERIKY – Ondřej JELÍNEK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ondřej JELÍNEK

Diplomová práce

CESTOPISNÁ LITERATURA VE VÝUCE REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AMERIKY

Travel literature in the teaching of regional geography of America

Anotace: Diplomová práce je složena ze dvou základních celků. V první části je provedena rešerše odborné zeměpisné literatury, populárně naučné literatury, cestopisné a didaktické literatury a učebnic zeměpisu pro druhý stupeň základních škol a nižší stupně víceletých gymnázií. Druhá část práce je tvořena vlastní výukovou příručkou pojednávající o regionální geografii Severní Ameriky, konkrétně o Spojených státech amerických. Autor na základě svých vlastních cestovatelských zkušeností předkládá žákům zeměpisné učivo 2. stupně základních škol prostřednictvím cestopisného příběhu. Výuková příručka je vytvořena v programu Microsoft Publisher 2010. Cestopis je doplněn rozšířenými definicemi použitých pojmů, tabulkami, barevnými schématy a vlastními fotografiemi, které byly pořízeny během cest po USA.

Abstract: This Diploma thesis consists of two basic parts. In the first section includes research on specialist geographical literature, nonfiction literature, travel and didactic literature and geography textbooks for the upper primary school. The second section of the thesis comprises of my own teaching manual which focuses on the regional geography of North America, specifically the United States of America. Based on his own traveling experience the author presents the pupils the geographic curriculum of the upper primary school through the medium of a travel story. The teaching manual was created in Microsoft Publisher 2010. The travel book is complemented by extended definitions of terms, tables, colour schemes and a number of personal photographs which were taken during journeys around the USA.

Klíčová slova: Amerika, USA, cestopis, výuková příručka, regionální zeměpis

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 7. 2014
  • Zveřejnit od: 28. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.7.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 7. 2014 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=17736 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

JELÍNEK, Ondřej. CESTOPISNÁ LITERATURA VE VÝUCE REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AMERIKY. Č. Bud., 2014. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 08:18, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz