Theses 

CESTOPISNÁ LITERATURA VE VÝUCE REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AMERIKY – Ondřej JELÍNEK

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Ondřej JELÍNEK

Master's thesis

CESTOPISNÁ LITERATURA VE VÝUCE REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AMERIKY

Travel literature in the teaching of regional geography of America

Abstract: Diplomová práce je složena ze dvou základních celků. V první části je provedena rešerše odborné zeměpisné literatury, populárně naučné literatury, cestopisné a didaktické literatury a učebnic zeměpisu pro druhý stupeň základních škol a nižší stupně víceletých gymnázií. Druhá část práce je tvořena vlastní výukovou příručkou pojednávající o regionální geografii Severní Ameriky, konkrétně o Spojených státech amerických. Autor na základě svých vlastních cestovatelských zkušeností předkládá žákům zeměpisné učivo 2. stupně základních škol prostřednictvím cestopisného příběhu. Výuková příručka je vytvořena v programu Microsoft Publisher 2010. Cestopis je doplněn rozšířenými definicemi použitých pojmů, tabulkami, barevnými schématy a vlastními fotografiemi, které byly pořízeny během cest po USA.

Abstract: This Diploma thesis consists of two basic parts. In the first section includes research on specialist geographical literature, nonfiction literature, travel and didactic literature and geography textbooks for the upper primary school. The second section of the thesis comprises of my own teaching manual which focuses on the regional geography of North America, specifically the United States of America. Based on his own traveling experience the author presents the pupils the geographic curriculum of the upper primary school through the medium of a travel story. The teaching manual was created in Microsoft Publisher 2010. The travel book is complemented by extended definitions of terms, tables, colour schemes and a number of personal photographs which were taken during journeys around the USA.

Keywords: Amerika, USA, cestopis, výuková příručka, regionální zeměpis

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 7. 2014
  • Accessible from:: 28. 7. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.7.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 28. 7. 2014 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=17736 Reference to the local database file of the institution
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

JELÍNEK, Ondřej. CESTOPISNÁ LITERATURA VE VÝUCE REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AMERIKY. Č. Bud., 2014. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 24/4/2019 08:28, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz