Marie Šromová

Bakalářská práce

Edukace dentální hygieny u dětí školního věku

Dental hygiene promotion for elementary school children
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje edukaci dentální hygieny u dětí školního věku. Teoretická část se zabývá anatomií a fyziologií dutiny ústní, zubním kazem, preventivními opatřeními, správnou výživou a dentální hygienou zaměřenou na pomůcky dentální hygieny a na techniku čištění. Teoretickou část zakončuje téma věnující se edukaci ve stomatologii. V praktické části je vytvořena metodika, která je sestavena …více
Abstract:
This bachleor thesis deals with the dental hygiene education for elementary school children. The theoretical part deals with anatomy and physiology of the oral cavity, tooth decay, precaution, proper nutrition and dental hygiene focused on oral care products and cleaning techniques. The theoretical part ends with topic about education in dentistry. In the practical part, a methodology for dental hygiene …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lucie Chrudimská, DiS.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šromová, Marie. Edukace dentální hygieny u dětí školního věku. Pardubice, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra