Bc. Natálie Pleváková

Bakalářská práce

Veřejné provedení projektu ze dne 11.5.2018 - Smíšené signály

Public performance held on 11th May 2018 - Mixed Signals
Anotace:
Smíšené signály jsou zvuková a multimediální vyprávění o čase a zkušenosti ve fragmentech příběhovosti, jež vznikla pomocí autorské zvukové syntézy, hlasu a internetového kurátorství. Využíváním principů multimodality a simultánnosti balancují na hraně hřejivé fabulace a chladné pravdy.
Abstract:
Mixed signals are sonic and multimedia narrations about time and experience in the fragments of stories told by sound synthesis, voice and internet curating. By using the principles of multimodality and simultaneity, they balance on the edge of the warm fable and the cold truth.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Mgr. Richard Fajnor
  • Oponent: doc. MgA. Jaroslav Šťastný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/vjuow/