Kamila KREJSKOVÁ

Bakalářská práce

Možnosti bariérové ošetřovatelské péče u klientů s MRSA

Possibilities of barrier nursing care at clients with MRSA
Anotace:
MRSA neboli Methicilin rezistentní Staphylococcus aureus je rezistentní variací kmene bakterie Staphylococcus aureus. Velkým problémem dnešní medicíny je rezistence této bakterie vůči velkému množství antibiotik. Prevenci přenosu MRSA ve zdravotnickém zařízení zajišťuje především bariérová ošetřovatelská péče. V praktické části bakalářské práce byly určeny dva cíle, zjistit jaké možnosti bariérové …více
Abstract:
MRSA or Methicilin Resistant Staphylococcus Aureus is a resistant variation of Staphylococcus Aureus bacterium. A big challenge of contemporary medicine is the resistance of this bacterium to a great number of antibiotics. Precuations of MRSA transmission in healthcare settings are solely related to the barrier nursing care. In the practical part of this bachelor´s thesis two goals were set and that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2011
Identifikátor: 21326

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Pavel Scholz

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KREJSKOVÁ, Kamila. Možnosti bariérové ošetřovatelské péče u klientů s MRSA. Č. Bud., 2011. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 04. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses df71ix df71ix/2
4. 5. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
4. 5. 2011
Bulanova, L.
5. 5. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.