Pavla HUŠKOVÁ

Bakalářská práce

Meticilin - rezistentní Staphylococcus aureus - prevence a ošetřovatelská péče na jednotkách intenzivní péče

Prevention of nosocomial infections in the aspect of nursing care
Anotace:
V současné době představují nozokomiální nákazy, které způsobuje Meticilin - rezistentní Staphylococcus aureus, značný celosvětový, klinický a ekonomický problém. Přehledová bakalářská práce předkládá dohledané publikované poznatky o prevenci a šíření těchto nozokomiálních nákaz u pacientů na jednotkách intenzivní péče. Práce je rozdělena na dva dílčí cíle. První cíl se zabývá nosičstvím, dekolonizací …více
Abstract:
At present, hospital-acquired infection caused by Methicillin - resistant Staphylococcus aureus constitutes a serious world-wide, clinical and economic problem. This Bachelor´s thesissurvey presents published findingson prevention and spread of such infections among intensive care units patients. The thesis comprises of two parts the first dealing with infection carriers, decolonization, micro-biological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
Zveřejnit od: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Renáta Váverková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HUŠKOVÁ, Pavla. Meticilin - rezistentní Staphylococcus aureus - prevence a ošetřovatelská péče na jednotkách intenzivní péče. Olomouc, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta zdravotnických věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 29. 4. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta zdravotnických věd
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 6a6tqb 6a6tqb/2
29. 4. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.