Ing. Monika Bublošová

Diplomová práce

Vyjednávání s utopenými náklady

Sunk costs in bargaining
Anotace:
Cílem této diplomové práce je prozkoumat vliv utopených nákladů na rozhodování hráčů při vyjednávání. V první části je analyzována problematika utopených nákladů. V následující části práce jsou představeny dva modely z oblasti teorie vyjednávání, které jsou vždy upraveny tak, aby jeden z hráčů přihlížel k utopeným nákladům. Tato analýza má ukázat, jestli hráč přihlížející k utopeným nákladům může během …více
Abstract:
The aim of this thesis is to investigate the effect of sunk costs to player’s decision making in bargaining situations. The first section analyzes the issue of sunk costs. The following part introduces two models of the bargaining theory, that are always adjusted so one player is influenced by sunk costs. This analysis should show if player, who is influenced by sunk costs, may in the bargaining situations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Rostislav Staněk, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Slanicay, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta