Ing. Monika Bublošová

Master's thesis

Vyjednávání s utopenými náklady

Sunk costs in bargaining
Abstract:
Cílem této diplomové práce je prozkoumat vliv utopených nákladů na rozhodování hráčů při vyjednávání. V první části je analyzována problematika utopených nákladů. V následující části práce jsou představeny dva modely z oblasti teorie vyjednávání, které jsou vždy upraveny tak, aby jeden z hráčů přihlížel k utopeným nákladům. Tato analýza má ukázat, jestli hráč přihlížející k utopeným nákladům může během …more
Abstract:
The aim of this thesis is to investigate the effect of sunk costs to player’s decision making in bargaining situations. The first section analyzes the issue of sunk costs. The following part introduces two models of the bargaining theory, that are always adjusted so one player is influenced by sunk costs. This analysis should show if player, who is influenced by sunk costs, may in the bargaining situations …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Rostislav Staněk, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Martin Slanicay, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta