Bc. Milada Kyjovská, DiS.

Bakalářská práce

Řemeslné vzdělávání na střední škole pro žáky s tělesným postižením

Handcraft education for student with physical disability
Anotace:
Zpracovaná bakalářská práce se zajímá o význam řemeslné tvorby u žáků s mozkovou obrnou a přidruženými poruchami na Střední škole F. D. Roosevelta. Úvodní část shrnuje obecné informace o tělesných postiženích a jejich dopadech na osobnost člověka. Zaměřuje se na mozkovou obrnu a její nejčastější přidružené po-ruchy. Dále práce vymezuje školskou legislativu, vzdělání tělesně postižených studentů a jejich …více
Abstract:
Presented bachelor thesis deals with the importance of mastering crafts for stu-dents suffering from cerebral palsy and related difficulties at secondary school. The initial part consists of theoretical bases which provide general information about physical impairments and their influence on personality. It concentrates on cere-bral palsy and its most often associated difficulties. It also addresses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta