Sára NOWAKOVÁ

Bakalářská práce

Jemná motorika v kontextu připravenosti dítěte na povinnou školní docházku

Fine motor skills in the context of compulsory education.
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na připravenost dětí na povinnou školní docházku z hlediska ovládání jemné motoriky. Je zde vymezen vývoj dítěte předškolního věku, jemná a hrubá motorika a specifika motorického učení dítěte. Praktická část je zaměřena na testování úrovně jemné motoriky předškolních dětí testovou baterií MABC - 2.
Abstract:
The bachelor's thesis focuses on children's readiness for compulsory schooling in terms of fine motor control. There is a delineation of the child's preschool development, fine and rough motor skills and the specifics of the child's motor learning. The practical part is aimed at testing the level of fine motor skills of pre-school children with the MABC test battery - 2.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. PhDr. Ludmila Miklánková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOWAKOVÁ, Sára. Jemná motorika v kontextu připravenosti dítěte na povinnou školní docházku. Olomouc, 2022. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.