Bc. Martina Řeřuchová

Bakalářská práce

Marketingová strategie realitní kanceláře

The Marketing Strategy of the real estate agency
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá skladbou marketingové strategie a jejím začleněním do struktury firemních strategií, analýzou externích a interních faktorů, které marketingovou strategii ovlivňují a charakteristikou jednotlivých strategií marketingu – strategie značky, celkové komunikační strategie, strategie komunikačního mixu, informační strategie a finanční strategie. V následující praktické části je …více
Abstract:
The bachelor thesis deals of marketing strategy and its integration into the structure of corporate strategies. It also deals of analysis of internal and external influences and their affect of marketing strategy. Other topics of thesis are characteristics of individual marketing strategies - brand strategy, global communications strategy, marketing mix strategies, information strategies and financial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
  • Oponent: PhDr. Ladislav Lašek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní