Mgr. Lívia Stašaková

Diplomová práce

Model optimismu/pesimismu ve vztahu k vybraným osobnostním charakteristikám

Model of optimism/pessimism in relation to selected personality characteristics
Abstract:
This diploma thesis is focused on mapping of relations between constructs of dispositional optimism, defensive pessimism and unrealistic optimism. The diploma thesis aims to create a complex model of optimism and pessimism and defining relations between theese constructs. The diploma thesis is also focused on the role of the personality factor of emotional stability in a relation to the selected constructs …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá zmapovaním vzťahov medzi konštruktami dispozičného optimizmu, defenzívneho pesimizmu a nerealistického optimizmu. Práca je zameraná na vytvorenie komplexného modelu optimizmu a pesimizmu a definovaním vzťahov medzi vybranými konštruktami. Práca taktiež pojednáva o role osobnostného faktoru emocionálnej stability vo vzťahu k uvedeným konštruktom optimizmu a pesimizmu. Jedná …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.
  • Oponent: Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta