Viktor Mravčík

Bakalářská práce

Marketingový plán vybraného sportovního klubu/ Marketingový plán sportovního klubu SK Kometa Prah

Marketing Plan of a Selected Sports Club
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření marketingového plánu pro sportovní klub. Jedná se o volejbalový klub, jehož hlavní náplní je práce s mládeží. V teoretické části práce jsou popsány pojmy a metody, které slouží jako podklad pro vytvoření marketingového plán. V praktické části jsou pak tyto metody využity. Je zde provedena analýza marketingového mixu organizace a situační analýza. Syntézu všech …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on creating a marketing plan for a sports club. It is a volleyball club whose main task is to work with youth. The theoretical part of the thesis describes the concepts and methods that serve as a basis for creating a marketing plan. In the practical part, these methods are used. There is an analysis of the marketing mix of the organization and a situation analysis. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedoucí: Oldřich Vávra
  • Oponent: Aleš Rod

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80537