Bc. Martin KUČERA

Diplomová práce

Modul systému MetaTrader pro automatické obchodování na finančních trzích

MetaTrader module for Automatic Trading on Financial Markets \nl{}
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou automatického obchodování na finančních trzích. V teoretické části je provedeno seznámení s jazykem MQL4 a deseti indikátory platformy MetaTrader. V praktické části je vytvořen a popsán modul s těmito indikátory pracující. Tento modul umožňuje sestavení vlastní automatické obchodní strategie schopné samostatně obchodovat. Dále jsou ukázkově vytvořeny pomocí nastavení …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with automated trading in financial markets. The theoretical part introduces the MQL4 language and ten indicators of the MetaTrader platform. The practical part creates and describes a module working with these indicators. This module makes it possible to build your own automated trading strategies capable of independent trading. Then two demonstration automated trading strategies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2012
Zveřejnit od: 18. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Dulík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUČERA, Martin. Modul systému MetaTrader pro automatické obchodování na finančních trzích. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie

Práce na příbuzné téma