Bc. Martin KUČERA

Master's thesis

Modul systému MetaTrader pro automatické obchodování na finančních trzích

MetaTrader module for Automatic Trading on Financial Markets \nl{}
Abstract:
Tato práce se zabývá problematikou automatického obchodování na finančních trzích. V teoretické části je provedeno seznámení s jazykem MQL4 a deseti indikátory platformy MetaTrader. V praktické části je vytvořen a popsán modul s těmito indikátory pracující. Tento modul umožňuje sestavení vlastní automatické obchodní strategie schopné samostatně obchodovat. Dále jsou ukázkově vytvořeny pomocí nastavení …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with automated trading in financial markets. The theoretical part introduces the MQL4 language and ten indicators of the MetaTrader platform. The practical part creates and describes a module working with these indicators. This module makes it possible to build your own automated trading strategies capable of independent trading. Then two demonstration automated trading strategies …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2012
Accessible from:: 18. 5. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Tomáš Dulík

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KUČERA, Martin. Modul systému MetaTrader pro automatické obchodování na finančních trzích. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.5.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 18. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Applied Informatics

Master programme / field:
Engineering Informatics / Information Technologies

Theses on a related topic