Ing. Pavel Lopour

Disertační práce

Matematický model bezpečnosti vybraného typu křižovatky v závislosti na dispozičním řešení

Mathematical Model of Intersection Traffic Safety According to Design Layout
Anotace:
Dizertační práce se zabývá matematickým modelováním bezpečnosti dopravy v závislosti na dispozičním řešení ? typů křižovatek na místních komunikacích za použití bezpečnostních ukazatelů teorie konfliktních situací a dopravní simulace. Práce obsahuje rozbor použitých TCT metod zjišťování závažnosti konfliktů a potenciálních kolizí a upravenou aplikaci hodnocení nepřímých bezpečnostních ukazatelů získaných …více
Abstract:
This dissertation thesis deals with mathematical model of traffic safety according to design layout ? types of local intersections using safety indicators of Traffic Conflict Theory and traffic simulation. The thesis contains an analysis of the TCT method to determine the severity of traffic conflicts and potential collisions and modified application evaluation of surrogate safety measures obtained …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2015

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Lopour, Pavel. Matematický model bezpečnosti vybraného typu křižovatky v závislosti na dispozičním řešení. Pardubice, 2015. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Doktorský studijní program / obor:
Technika a technologie v dopravě a spojích / Dopravní prostředky a infrastruktura: Dopravní infrastruktura - stavební

Práce na příbuzné téma