Jana KRÁSOVÁ

Bakalářská práce

Vliv protézování na horních končetinách na soběstačnost v aktivitách všedního dne.

The Influence of Upper - Limb Prosthetics on Self - Sufficiency in Everyday Activities.
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku vlivu protéz na horních konšetinách na soběstačnost v aktivitách všedního dne. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá amputacemi a vrozenými vadami horních končetin. Dále jsou popsány jednotlivé druhy protéz horních končetin a jejich výhody a nevýhody. Praktická část obsahuje kazuistiky, ve kterých jsu zaznamenány …více
Abstract:
This thesis is focused on the influence of prosthetic arms on self - sufficiency in activities of everyday life. The work is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part deals with amputations and congenital defects of the upper limbs. Furthermore the different types of upper limb prostheses and their advantages and disadvantages are described. The practical part includes case …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Marie Kulakovská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRÁSOVÁ, Jana. Vliv protézování na horních končetinách na soběstačnost v aktivitách všedního dne.. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Ergoterapie