Bc. Hana Říhová

Diplomová práce

Ženská emancipace v českých zemích v 19. století s přihlednutím k brněnskému spolku Vesna

Women emancipation in Czech countries in 19th century taking Brno Vesna into account
Anotace:
Diplomová práce „Ženská emancipace v českých zemích s přihlédnutím k brněnskému spolku Vesna“ sleduje na uvedených příkladech vývoj ženských emancipačních snah. V první části práce jsou tyto snahy situovány do Prahy, kde vznikají první spolky, charitativní projekty, školy a salony. V následující části je zmapována činnost Vesny od svého založení, způsob financování spolku a sociální úloha v tehdejším …více
Abstract:
The thesis „Women emancipation in the Czech countries taking Brno association Vesna into account“, follows development in instances of women emancipation efforts. In the first part there are mentioned the first efforts in Prague where the first associations, charity projects, schools and salons were set. are also very interesting, Activity of Vesna from its foundation, the way of funding of the association …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jan Špaček
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta