Lukáš KRÁL

Bakalářská práce

Kaizen aplikace pro strojírenskou firmu

Kaizen application for engineering company
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je nejen implementace webové aplikace interně nazvané Idea Management, která bude sloužit pro podávání, řízení a vyhodnocování zlepšovacích návrhů, skoronehod a Waste Walků, ale také seznámit čtenáře s filozofií Kaizen, jejími metodikami a využívání Kaizenu ve firmě Pierburg s.r.o. Tato aplikace je vyvíjena pod firmou Pierburg s.r.o, která začíná s vývojem interních aplikací …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is not only to implement a web application internally named Idea Management, which will serve for submitting, managing, and evaluating improvement ideas, near misses, and Waste Walks, but also to introduce the reader to the philosophy of Kaizen, its methodologies, and the use of Kaizen in Pierburg s.r.o. The application is being developed under Pierburg s.r.o., which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2023
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Petr Kubera, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRÁL, Lukáš. Kaizen aplikace pro strojírenskou firmu. Ústí nad Labem, 2023. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informační systémy

Práce na příbuzné téma