Mgr. Pavla MARTÍŠKOVÁ

Bachelor's thesis

Kriminalita a delikvence žáků středních škol a jejich prevence

Criminality and delinquency of secondary school pupils and prevention of them
Abstract:
Tématem bakalářské práce je Kriminalita a delikvence žáků na středních školách a jejich prevence. Bakalářská práce se dělí na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou vymezeny a popsány základní pojmy týkající se problematiky kriminality a delikvence. Dále se tato práce zabývá prevencí patologického chování studentů na středních školách. V praktické části je pomocí dotazníkového …more
Abstract:
The theme of the bachelor´s thesis is the Crime and Delinquency of secondary school pupils and their prevention. The bachelor thesis is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part defines and describes the basic terms related to crime and delinquency. Furthermore, this work deals with the prevention of pathological behaviour of students in secondary schools. In the practical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 1. 2017

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Luboš Krninský

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MARTÍŠKOVÁ, Pavla. Kriminalita a delikvence žáků středních škol a jejich prevence. Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in pedagogy / Teaching vocational subjects part-time BA course

Theses on a related topic

 • No theses on a related topic available.
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses djqj1g djqj1g/2
6. 1. 2017
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
6. 1. 2017
Bulanova, L.
7. 1. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.