Mgr. Pavla MARTÍŠKOVÁ

Bachelor's thesis

Kriminalita a delikvence žáků středních škol a jejich prevence

Criminality and delinquency of secondary school pupils and prevention of them
Anotácia:
Tématem bakalářské práce je Kriminalita a delikvence žáků na středních školách a jejich prevence. Bakalářská práce se dělí na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou vymezeny a popsány základní pojmy týkající se problematiky kriminality a delikvence. Dále se tato práce zabývá prevencí patologického chování studentů na středních školách. V praktické části je pomocí dotazníkového …viac
Abstract:
The theme of the bachelor´s thesis is the Crime and Delinquency of secondary school pupils and their prevention. The bachelor thesis is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part defines and describes the basic terms related to crime and delinquency. Furthermore, this work deals with the prevention of pathological behaviour of students in secondary schools. In the practical …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: Mgr. Luboš Krninský

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MARTÍŠKOVÁ, Pavla. Kriminalita a delikvence žáků středních škol a jejich prevence. Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Education

Bachelor programme / odbor:
Specialization in pedagogy / Teaching vocational subjects part-time BA course

Práce na příbuzné téma

 • Žádné práce na příbuzné téma.
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses djqj1g djqj1g/2
6. 1. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
6. 1. 2017
Bulanova, L.
7. 1. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.