Bc. Libor Křivánek

Bakalářská práce

Turistická oblast Moravský kras a okolí - hodnocení její turistické nabídky - určeno pro studijní program Regionální rozvoj a cestovní ruch

Tourist region Moravský kras and environment - evaluation of its tourist supply
Anotace:
Předmětem bakalářské práce "Turistická oblast Moravský kras a okolí - hodnocení její turistické nabídky" je analýza a hodnocení turistické nabídky v turistické oblasti Moravský kras a okolí v souvislosti s jejím přírodním a kulturně-historickým potenciálem cestovního ruchu.
Abstract:
The goal of the submitted thesis: "Tourist region Moravský kras and environment - evaluation of its tourist supply" is to analyze and evaluate tourist supply in tourist region Moravský kras and environment in connection with its natural and culturally-historical potential of tourism.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2006
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta