Mgr. et Mgr. Eliška Čejková, Ph.D.

Doctoral thesis

Osobní pohoda, sociální kapitál a životní hodnoty u vysokoškolských studentů z České republiky, Jihoafrické republiky, Malty a Indie

Subjective well-being, Social Capital and Life Values among Czech, South African, Maltese and Indian university students
Anotácia:
Práce je věnována aktuálním tématům osobní pohody, životních hodnot a sociálního kapitálu u vysokoškolských studentů ze čtyř různých zemí světa. Našim záměrem bylo zajistit co největší pestrost vzorku, čehož jsme docílili získáním dat ze čtyř kulturně odlišných zemí. Celkový výzkumný soubor čítal 745 respondentů, zahrnující respondenty z České republiky (N = 168), Jihoafrické republiky (N = 110), Malty …viac
Anotácia:
o nové poznatky.
Abstract:
This study focuses on current topics of subjective well-being, life values and social capital of university students from four different countries of the world. We aimed to ensure the greatest variety of the sample which was accomplished by obtaining the data from four culturally different countries. The research sample consisted of 745 respondents from the Czech Republic (N = 165), Malta (N = 115 …viac
Abstract:
t complement them with new findings.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 10. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2020
  • Vedúci: doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc., doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta