Mgr. Eliška Čejková

Diplomová práce

Vztah hodnot a osobní pohody u vysokoškolských studentů: mezinárodní srovnání vzorků z České republiky, Indie, Jihoafrické republiky a Nového Zélandu

A Link between Life Values and Wellbeing among University Students: Cross-cultural Comparison of Samples of the Czech Republic, New Zeland, India and South Africa
Anotace:
Diplomová práce se věnuje některým tématům z oblasti pozitivní psychologie. Jejím hlavním cílem bylo zjistit, zda existuje vztah životních hodnot k osobní pohodě (životní spokojenosti, frekvenci a intenzitě štěstí) na mezikulturní úrovni. Zjišťován byl dále vliv diskrepance hodnot (rozdíl mezi důležitostí a spokojeností s hodnotou) na úroveň životní spokojenosti a štěstí. Výzkumným vzorkem bylo 574 …více
Abstract:
The Master´s thesis deals with the selected topics from the field of positive psychology. The main purpose of the thesis is to determine whether there is a relationship between life values and wellbeing (life satisfaction, frequency and intensity of happiness) on the intercultural level. The thesis also deals with the values discrepancy effect (the difference between the importance and satisfaction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta