Theses 

Návrh a tvorba webových stránek se zaměřením na UX a SEO – Kateřina Pukowská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Informatika v ekonomice

Kateřina Pukowská

Diplomová práce

Návrh a tvorba webových stránek se zaměřením na UX a SEO

Desing and Creation of Websites Focused on UX and SEO

Anotace: Cílem této práce je zjistit, který způsob tvorby webových stránek je nejvhodnější k tomu, aby se stránky zobrazovaly dobře nejen na počítačích, ale i na mobilních zařízeních, a přitom byly co nejrychlejší. V první části diplomové práce jsou definovány základní pojmy týkající se webových stránek a jsou charakterizovány možné přístupy k jejich vytváření. V druhé části je popsána tvorba jednotlivých druhů stránek, konkrétně jsou zde popsány adaptivní a responzivní stránky a takzvané Accelerated Mobile Pages neboli zkráceně AMP. Ve třetí části jsou uvedeny výsledky měření rychlostí načítání stránek. Na základě nich se pak v závěru konstatuje, který přístup tvorby webů je nejvhodnější pro vytváření dobře vypadajících a přitom rychlých stránek.

Abstract: The aim of this thesis is to find out which way of websites creation is the best to make pages fast enough and good-looking on both computers and mobile devices. The first part of the master thesis defines basic terms related to web pages and describes possible ways of their creation. The second part describes the creation of several types of pages, specifically the adaptive and responsive pages and Accelerated Mobile Pages (AMP). In the third part there are results of page load measurement. Based on these findings, it is deduced which way of working is the best for creation of good-looking and fast sites.

Klíčová slova: responzivní, adaptivní, AMP, Accelerated Mobile Pages, web, stránky, měření rychlosti, layout, SEO, UX, HTML, CSS, user-agent

Keywords: responzive, adaptive, AMP, Accelerated Mobile Pages, web, sites, load measurement, layout, SEO, UX, HTML, CSS, user-agent

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: Martin Pochyla
  • Oponent: Radek Petřík

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 09:47, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz