Bc. Dean Páchnik

Bakalářská práce

Pronunciation of English by Slovak, Hungarian and Czech Speakers

Pronunciation of English by Slovak, Hungarian and Czech Speakers
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na výslovnost angličtiny u nerodilých mluvčích. Konkrétně se práce zabývá rodilými mluvčími češtiny, slovenštiny a maďarštiny a rozdíly v jejich výslovnosti v angličtině. Předpokládá se, že výslovnost v druhém jazyku je značně ovlivněna výslovností jazyka mateřského. Cílem této práce je tedy zjistit, do jaké míry je výslovnost v druhém jazyce ovlivňována mateřským …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the pronunciation of English in non-native speakers. It studies specifically Czech, Slovak and Hungarian speakers and the differences in their pronunciation of English from the standard. It is assumed that the pronunciation of a second language is largely influenced by the mother tongue of the speaker. The aim of the thesis is to find out to what extent the mother tongue …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vladimir Srebnitskiy

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma