Helena BARTOŠOVÁ

Diplomová práce

ANALÝZA TĚLESNÉHO SLOŽENÍ NA ZÁKLADĚ BIOELEKTRICKÉ IMPEDANCE U KLIENTEK OLOMOUCKÝCH STOB KURZŮ

BODY COMPOSITION ON THE BASIS OF BIOELECTRIC IMPEDANCE IN CLIENTS OF STOB COURSES IN OLOMOUC
Anotace:
Tato magisterská práce se zabývá hodnocením vybraných parametrů tělesného složení u žen (n=188), které podstoupily tříměsíční kurz redukce hmotnosti u společnosti STOB. Vybrané parametry pak byly porovnávány na začátku a konci kurzu. Pro tuto diplomovou práci byly zvoleny klientky s nadváhou či obezitou. Parametry tělesného složení byly měřeny metodou bioelektrické impedanční analýzy (BIA), konkrétně …více
Abstract:
This master thesis deals with the evaluation of selected body composition parameters of women (n=188), who took 3months weight-reduction therapy by STOB course. Selected parameters were compared from status on beginning and end of the course. There have been chosen clients with overweight or obesity for purposes of this study. Body composition parameters were measured by bioelectrical impedance analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013
Zveřejnit od: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
 • Vedoucí: Doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BARTOŠOVÁ, Helena. ANALÝZA TĚLESNÉHO SLOŽENÍ NA ZÁKLADĚ BIOELEKTRICKÉ IMPEDANCE U KLIENTEK OLOMOUCKÝCH STOB KURZŮ. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 4. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses dlaxwx dlaxwx/2
30. 5. 2013
Složky
Soubory
MARKLOVÁ, E.
16. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.