Ing. Jan Novotný

Bakalářská práce

Fondy rizikového kapitálu

Funds of venture capital
Anotace:
Tématem mé bakalářské práce jsou fondy rizikového kapitálu. Je to stále málo využívaná forma externího financování, která je poskytována mimo bankovní sektor skupinou privátních investorů. Fondy rizikového kapitálu vstupují do společností a navyšují jejích základní kapitál. Rád bych vysvětlil, jak celý proces funguje, jaká je struktura fondů a průběh investice. V teoretické části práce je charakterizováno …více
Abstract:
The subject of my bachelor’s work are Funds of venture capital. It is a little used form of external financing still, which is provided outside the banking sector, a group of private investors. Funds of venture capital enter to companies and increase their basic capital. I would like to explain how the principle works, what is the funds structure and process of investment. In the theoretical part of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Josef Budík, CSc.
  • Oponent: Ing. Jaroslav Tichý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní