Pavel Dupal

Master's thesis

Statistické metody ve stylometrii

Statistical methods in stylometry
Abstract:
Cílem této práce je podat přehled nejpoužívanějších metod v odvětví identifikace autorského stylu (stylometrii). Úvodem je zrekapitulována historie tohoto oboru od konce 19. století do současnosti a je uvedena a vysvětlena potřebná terminologie z oblasti dolování znalostí z textu. Následuje představení několika vybraných metod z oblasti vícerozměrné statistiky (např. metoda hlavních komponent, shluková …more
Abstract:
The aim of this thesis is to provide an overview of some of the commonly used methods in the area of authorship attribution (stylometry). The text begins with a recap of history from the end of the 19th century to present time and the required terminology from the field of text mining is presented and explained. What follows is a list of selected methods from the field of multidimensional statistics …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 2. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2017
  • Supervisor: Nikola Kaspříková
  • Reader: Zdeněk Šulc

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69911