Ing. Mgr. Zuzana Brenesselová

Bakalářská práce

Komunikační strategie v oblasti životního prostředí a ochrany přírodních zdrojů

Communication strategy in the area of environment and natural resources protection
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je identifikovat a popsat komunikační strategie a nástroje, jež jsou využívány programy proHolz Austria a certifikačním systémem PEFC. Teoreticko-metodologická část se zabývá komunikací, jejími strategiemi a nástroji a integrovanou marketingovou komunikací, a to v jejich obecné rovině. Tato témata jsou zasazena do kontextu oblasti životní prostředí, trvalé udržitelnosti a …více
Abstract:
The subject of the thesis is to identify and describe the communication strategies and tools, which are used in the programmes of proHolz Austria and the PEFC certification scheme. The theoretical and methodological part generally describes the process of communication and its tools, as well as the integrated marketing communication. These are contextualized with the area of environment, sustainability …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Miloslava Kykalová
  • Oponent: Mgr. Evžen Staněk

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní