Bc. Klára Synková

Bachelor's thesis

Diverzita sinic a řas vodních nádrží a jezírek v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

Diversity of cyanobacteria and algae in water tanks and ponds of the Botanical Garden of the Faculty of Science, Masaryk University
Abstract:
V této práci se věnuji determinaci sinic a řas v jezírkách a vodních nádržích Botanické zahrady Masarykovy univerzity. Vzorky byly odebrány v průběhu jedné vegetační sezóny s cílem zjistit aktuální diverzitu sinic a řas jednotlivých typů mikrohabitatů. Byly odebrány vzorky planktonu, metafytonu, epilitonu, epibryonu, perifytonu, epipelonu a epizoonu. Během odběru byly měřeny fyzikálně-chemické vlastnosti …more
Abstract:
In this thesis I have focused on determination of algae and cyanobacteria of water tanks and ponds of the Botanical Garden of the Faculty of Science of Masaryk University. The samples had been taken during one growing season with a goal to determine the current diversity of algae and cyanobacteria in particular microhabitats. I had taken samples of plankton, metafyton, epiliton, epibryon, perifyton …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Barbora Chattová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Iva Dadáková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta