Jindřich Henzl

Bakalářská práce

Analýza marketingové komunikace společnosti Botanická zahrada hlavního města Prahy

The Analysis of marketing communication of Prague Botanical Garden
Anotace:
Tématem mé bakalářské práce je "Analýza marketingové komunikace společnosti Botanická zahrada hlavního města Prahy". Cílem této práce je analýza marketingové komunikace společnosti a na základě vlastního dotazníkového šetření zjistit, zda marketingová komunikace společnosti Botanická zahrada hlavního města Prahy návštěvníky oslovuje, zda je účinná a zda a jak by eventuálně měla být vylepšena. Na základě …více
Abstract:
The topic of my thesis is "The Analysis of marketing communication of Prague Botanical Garden." The aim of the bachelor thesis is the analysis of marketing communications of the company and based on the questionnaire determinate whether marketing communications of Prague Botanical Garden appeals to visitors, whether it is effective and whether and how it should possibly be improved. I will try to suggest …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2014
  • Vedoucí: Milan Postler
  • Oponent: Barbora Koláčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/60631