Natalia Lyskova

Bakalářská práce

Consumer perception of green marketing in fast fashion

Vnímání ze strany spotřebitele zeleného marketingu v rychlé módě.
Anotace:
Se současným stavem životního prostředí as rostoucím počtem mladších spotřebitelů, kteří se rozhodnou přejít na používání udržitelnějších a „ekologičtějších“ produktů, se podniky mění v požadavcích svých spotřebitelů. Aby firmy mohly udržet své zákazníky a získávat nové, musí se přizpůsobit těmto změnám v požadavcích spotřebitelů. Jedním ze způsobů, jak přilákat spotřebitele, je využít úspěšnou marketingovou …více
Abstract:
With the current state of the environment and with more younger consumers choosing to transition to the use of more sustainable and ‘green’ products, companies are seeing a change in the demands of their consumer base. In order for companies to be able to keep their customers, and keep gaining new ones, they have to adapt to these changes in consumer demands. One way to attract consumers is to use …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 8. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2020
  • Vedoucí: Jitka Volfová
  • Oponent: Kamila Matysová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/81356