Theses 

A Competitiveness Analysis of Vasky trade s.r.o. – Zuzana Bojnanská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi

Zuzana Bojnanská

Bakalářská práce

A Competitiveness Analysis of Vasky trade s.r.o.

A Competitiveness Analysis of Vasky trade s.r.o.

Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá analýzou konkurenceschopnosti obuvnické společnosti Vasky trade s.r.o. Práce je rozdělená na dvě části, jmenovitě teoretickou a analytickou část. V teoretické části je představena terminologie, koncepty konkurence, konkurenční strategie a konkurenceschopnosti a taktéž vybrané tržní analýzy, které byli studované použitím metod knižní rešerše a rešerše internetových zdrojů. V analytické části je následně představena společnost Vasky trade s.r.o. a za pomoci uvedené teorie je analyzována její konkurenceschopnost. Na základě výsledků jednotlivých analýz je komplexně zhodnocena konkurenceschopnost firmy. V závěru práce jsou navržena zlepšení, které by mohli zvýšit konkurenceschopnost společnosti.

Abstract: This Bachelor's thesis focuses on the competitiveness analysis of the shoemaking company Vasky trade s.r.o. The thesis is divided into two parts, namely the theoretical part and the analysis. Firstly, the theoretical part introduces the terminology, concepts of competition, competitive strategy and competitiveness and also selected market analyses which were studied in the book and Internet sources research. Subsequently, the analysis introduces Vasky trade s.r.o. and utilises the introduced theoretical knowledge to analyse the competitiveness of the company. The overall competitiveness of the company is complexly evaluated accordingly to the outcome of the individual analyses. The recommendations which might increase the competitiveness of the company are introduced at the end of this thesis.

Keywords: Konkurence, Konkurenční výhoda, Konkurenceschopnost, IFE matice, EFE matice, IE matice, Porterův model pěti konkurenčních sil, Benchmarking, PESTLE analýza, SWOT analýza

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Eva Juřičková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal2.utb.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=52354 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Bojnanská, Zuzana. A Competitiveness Analysis of Vasky trade s.r.o.. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 10:07, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz