Bc. Luboš Horák

Master's thesis

Krizový management v komunikaci

Crisis management in communication
Abstract:
Tato diplomová práce se bude zabývat krizovým managementem a vnitropodnikovou komunikací. Ve spolupráci se společností BD Audit bude provedena analýza vnitropodnikové komunikace a analýza krizového řízení. V rámci těchto analýz bude kladen důraz na odhalení slabých míst a na vytvoření návrhů jejich řešení.
Abstract:
This diploma thesis is going to cover topic of crisis management and internal communication. In cooperation with the company BD Audit are going to be processed analysis of internal communication and analysis of crisis management in the given company. During this analysis there is going to be a special focus on finding the weak spots and presenting ideas of solving this issues.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Renáta Máchová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Horák, Luboš. Krizový management v komunikaci. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

University of Pardubice

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Economics and Enterprise Management