Marie Bittnerová

Diplomová práce

Studie proveditelnosti: Zřízení vinárny v obci Kojetice; Feasibility study: Establishing wine bar in small town Kojetice

Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá studií proveditelnosti projektu k zřízení vinárny v obci Kojetice. Cílem je zanalyzovat současnou situaci, vyhodnotit vybraný investiční záměr a poskytnout podklad pro podnikatelské rozhodnutí. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část shrnuje postupy a metody pro realizaci studie proveditelnosti, které budou využity pro další část. Praktická …více
Abstract:
This thesis examines a feasibility study of establishing winery in the town of Kojetice. The aim is to analyze the current situation, evaluate the investment plan and provide a base for a business decision. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part summarizes steps and methods of implementing the feasibility study. The practical part contains market research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykův ústav vyšších studií