Radek Hrdlička

Bakalářská práce

Prevence kriminality na úrovni měst

Prevention of Criminality in Cities
Anotace:
ANOTACE Bakalářská práce „Prevence kriminality mládeže na úrovni měst“ pojednává o problematice zaměřené na prevenci kriminality, která se vztahuje na žáky Střední školy technické a ekonomické v Brně. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část vymezuje vybrané pojmy související s prevencí kriminality mládeže, orgány, které v této prevenci hrají roli a nejběžnější příčiny …více
Abstract:
ABSTRACT Bachelor thesis "Prevention of juvenile delinquency at city level" deals with problematics aimed at the crime prevention, which applies to pupils of high school of technical and economics in the city of Brno. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part defines selected concepts related to the prevention of juvenile delinquency, the authorities that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta