Bc. Iveta Hynštová

Diplomová práce

Studium mechanismů vedoucích k senescenci nádorové buňky: Úloha a funkce rodiny anterior gradient proteinů

The study of mechanisms leading to senescence of the tumor cell: The role and function of anterior gradient protein family
Anotace:
Proteiny anterior gradient 2 (AGR2) a anterior gradient 3 (AGR3) jsou lidské homology proteinů XAG, poprvé identifikovaných u Xenopus laevis. Lépe popsaným z této dvojice je protein AGR2. Byl prokázán jeho vliv na stimulaci buněčné proliferace, adhezi, regulaci buněčného cyklu nebo na indukci tvorby metastáz. Zároveň byla jeho zvýšená exprese zaznamenána u některých typů nádorových onemocnění, jako …více
Abstract:
Anterior gradient proteins anterior gradient 2 (AGR2) and anterior gradient 3 (AGR3) are two human homologues of XAG proteins, first discovered in Xenopus laevis. Much more is known about AGR2 functions. AGR2 is implicated in stimulation of cell proliferation, adhesion, cell cycle regulation or induction of metastasis. Additionally, upregulated expression of AGR2 was observed in various cancer types …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta