Mgr. Anna ŠKVOROVÁ

Bakalářská práce

Potřeby zdravotníků pečujících o rodiče při perinatální ztrátě

Needs of health professionals caring for parents in case of perinatal loss
Anotace:
Cílem této bakalářské práce bylo zmapovat prožitky a potřeby porodních asistentek v souvislosti s provázením žen a rodin perinatální ztrátou. Teoretická část popisuje perinatální ztrátu, proces truchlení, perinatální paliativní péči, její vývoj a roli porodní asistentky při jejím poskytování, zdroje zátěže zdravotníků, syndrom vyhoření a potřeby zdravotníků včetně vzdělávání a psychohygieny. Pro naplnění …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis was to explore the experiences and needs of midwives in connection with the care and guidance for women and families experiencing perinatal loss. The theoretical part describes perinatal loss, the mourning process, perinatal palliative care, its development and the role of the midwife in it, sources of burden on health professionals, burnout syndrome and the needs of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Ratislavová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠKVOROVÁ, Anna. Potřeby zdravotníků pečujících o rodiče při perinatální ztrátě. Plzeň, 2021. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka