Daniela VESELÁ

Bachelor's thesis

Domorodí obyvatelé Austrálie a Nového Zélandu

Indigenous Peoples of Australia and New Zealand
Abstract:
This Bachelor's thesis describes current situation of Indigenous Peoples of Australia and New Zealand as it is described in international media. It is devided into therotical part, practical part and comparison. In the theoretical part is described historical background of both cultures. Practical part analyses the most common topics appeared in media which are for example politics, socio-pathological …more
Abstract:
Tato bakalářská práce popisuje současnou situaci domorodých obyvatel v Austrálii a na Novém Zélandě na základě analýzy článků ze světových, Australských a Novozélandských médií. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část a dále srovnání. Teoretická část uvádí historické pozadí daných kultur. V praktické části je pozornost věnována tématům, která se objevovala v médiích nejčastěji. Mezi ně se řadí …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2012
Accessible from:: 30. 4. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jana Kašparová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VESELÁ, Daniela. Domorodí obyvatelé Austrálie a Nového Zélandu. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická