Theses 

Tvorba internetových aplikací pomocí Rich Internet Application Adobe Flex – Karel PEKA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Pedagogical Fakulty

Bachelor programme / odbor:
Applied Informatics / Computer Technology

Karel PEKA

Bachelor's thesis

Tvorba internetových aplikací pomocí Rich Internet Application Adobe Flex

Creation of web applications by Rich Internet Application Adobe Flex

Anotácia: Bakalářská práce se zaměří na vysvětlení funkcí a možností tvorby interaktivních aplikací v RIA Adobe Flex a taktéž na srovnání s obdobnými webovými technologiemi, jako například AJAX, Microsoft Silverlight nebo Adobe Flash. Vysvětlí rozdíl mezi ?obyčejnými? weby a Rich Internet Application (RIA) a tento rozdíl ukáže na sérii ukázkových příkladů zpracovaných v programu Adobe Flash Builder (prostředí pro tvorbu Flex aplikací). Dále bude zpracována aplikace většího rozsahu pro komplexní porozumnění možností a vlastností jednotlivých částí, zároveň též kvůli otestování podpory v aktuálních verzích prohlížečů Firefox, Opera a Chrome. Výsledky tohoto testování budou také součástí práce.

Abstract: Bachelor work focuses on explaining the functions and development of interactive applications in Adobe Flex RIA also compared to similar web technologies such as AJAX, Microsoft Silverlight or Adobe Flash. Explain the difference between "ordinary" sites and Rich Internet Application (RIA) and the difference shows a series of demonstration examples were processed in Adobe Flash Builder (environment for building Flex applications). Also will be created large-scale application for comprehensive understanding of the features and capabilities of individual components, while also testing the support for current versions of Firefox, Opera and Chrome. The results of this testing will also be part of the job.

Kľúčové slová: Adobe Flex, Flash Builder, RIA, Opera, Firefox, Internet Explorer, Chrome, MS Silverlight, Curl, AJAX, JavaFX, OpenLaszlo

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011
  • Identifikátor: 19919

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PaedDr. Petr Pexa

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

PEKA, Karel. Tvorba internetových aplikací pomocí Rich Internet Application Adobe Flex. Č. Bud., 2011. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 23. 2. 2019 04:10, 8. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz