Theses 

Ochrana životního prostředí a normotvorba obcí – Mgr. Ria Polášková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Ria Polášková

Diplomová práce

Ochrana životního prostředí a normotvorba obcí

Environmental Protection and Rule Making of Municipalities

Anotace: Cílem této práce je zhodnotit vliv obecní normotvorby, zejména obecně závazných vyhlášek, na ochranu životního prostředí v obcích. Zvolená problematika je rozdělena do dvou částí. První je obecná, zabývající se obecnými instituty a historickou úpravou a jejím vlivem na dnešní právní předpisy regulující obecní normotvorbu. Druhá část je zaměřena na praxi, která je z velké části ovlivňována judikaturou Ústavního soudu. Výsledkem je zhodnocení postoje a možností obcí regulovat životní prostředí a normotvorbu obecně.

Abstract: The aim of this thesis is to review the influence of municipal law-making, especially legally binding regulations, on environmental protection in municipal corporations. The chosen topic is divided into two parts. The first part is general, dealing with general institutes, historical municipal legislation and its influence on up-to-date municipal regulations. The second part is focused on the practice, which is largely influenced by the Constitutional Court's jurisprudence. The result is an evaluation of the attitudes and capabilities to regulate environmental protection and rule-making in general.

Klíčová slova: obecní zřízení, obecně závazné vyhlášky, ochrana životního prostředí, nařízení, přenesená působnost, samostatná působnost, municipal order, generally binding regulations, environmental protection, by-laws, delegated powers, independent powers

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Jana Dudová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jakub Hanák, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 07:08, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz